22 april was een dag met grote tegenstellingen in het weer. We begonnen met stralend weer maar geen wind, maar tegen pikheet was het al bewolkt en begon het iets te waaien. Je kan niet altijd zes gooien zeggen we dan. Na pikheet was de miezer overgegaan in regen zodat we het middagprogramma hebben moeten aanpassen. Er is deze dag gezeild, geroeid en er is onderhoud gedaan aan de mast. En natuurlijk hebben Stijn en Luuk Droog het weer druk gehad met eerst de frituur en later een lesje administratie van Wiebrand. De kadetten die na pikheet zouden zeilen hebben het zeilen in theorie doorgenomen aan de hand van schetsen en diagrammen. Wiebrand is druk geweest met het afmonteren van de patrijspoort in hut drie en aan het einde van de middag was ook al een flinke stap gezet met de aftimmering. Het Nut is op de kant gelegd voor een broodnodig onderhoud aan de onderkant van de vlet. Julian heeft na pikheet met kadetten gewerkt aan het vervaardigen van een sleep filter net dat nodig is voor de microplastic bemonstering van het oppervlaktewater. Toen dit filter af was is het uitgeprobeerd en zijn we begonnen met de analyse: hoe krijg je de spullen uit het filter en netjes op de meetbladen. Nog wel een dingetje waar we nog een paar dingen voor moeten kopen. Ondanks het tegenvallende weer hebben we een nuttige en leerzame dag ervan gemaakt.