Tijdens de voorzitterswissel op 15 juli jl. is Opperschipper Jasper John, op voordracht van de scheidend voorzitter Wim Voermans, onderscheiden met de Zilveren Jakobsstaf vanwege zijn bijzondere inzet voor het Zeekadetkorps Heerhugowaard.
De onderscheiding werd hem overhandigd door de heer Gert van Beest, secretaris van het hoofdbestuur van Zeekadetkorps Nederland.