De stichting Zeekadetkorps Heerhugowaard is opgericht in december 1978 als dertiende korps van de vereniging ZKKNL.

Wij zijn begonnen bij een boer in een schuur. Daarna halverwege de jaren 80 kon de Jan  Tempelaars via Beers Winkel als “Tijd zal ’t leren 2“uit de beurtvaart gekomen schip gekocht worden. In 2000 kon van het Zeekadetkorps Hellevoetsluis de Margareta (eerbetoon aan de oorspronkelijke eigenaren) worden overgenomen en is dit schip omgedoopt naar Abel Tasman. Abel Tasman was een ontdekkingsreiziger en omdat jeugd in die leeftijd ook de wereld gaat ontdekken vonden bestuur en kader in 2000 deze naam meer gepast.

meer over de historie van de Abel Tasman

Het Zeekadetkorps Heerhugowaard vindt de legitimatie van zijn bestaan via de statuten en huishoudelijk regelement van het Zeekadetkorps Nederland die voor Heerhugowaard zijn uitgewerkt in haar eigen statuten en huishoudelijk regelement. Naast deze voorschriften kent het ZKK HHW ook een Orderboek Commandant waarin de stichting in operationele zin is vormgegeven en georganiseerd aan boord van de Abel Tasman.

Organisatie ZKK HHW

Bestuurlijk

De stichting Zeekadetkorps Heerhugowaard heeft een bestuur van tenminste drie leden (streven is 5). De voorzitter van het bestuur is degene die namens ons korps op landelijke vergaderingen (Algemene Raad) de belangen van ons korps behartigt en omgekeerd de landelijke richtlijnen mede samenstelt en vertaalt naar ons korps.

Het bestuur draagt zorg voor een deugdelijke financiële situatie van het korps. De inkomsten bestaan uit de contributie van de leden en een subsidie van de gemeente Dijk en Waard. Op project basis kan er voor specifieke klussen separaat naar sponsering worden gezocht zowel bij de gemeente als in het bedrijfsleven.

De stichting is geheel zelf verantwoordelijk voor de status van alle middelen, het onderhoud van het schip en de benodigde kleine vaartuigen. Op incidentele basis kan het HB van ZKKNL verzocht worden een kortlopende lening te verschaffen bij tegenvallers die niet zijn begroot.

Uitvoerend

Voor de uitvoering van al onze bezigheden is het kader (officieren en onderofficieren) van het korps verantwoordelijk. Aan het hoofd van het kader staat de commandant. Hij of zij wordt bijgestaan door een aantal officieren die tevens hoofd van een dienst zijn. De onderofficieren worden ingezet as chefs in hun eigen dienstvak of ingezet bij algemene scheepstaken en leermeesters/mentoren.

Het kader geeft uitvoering aan de inhoudelijke instructie in theoretische en praktische vaardigheden. De kwartiermeesters (feitelijk ook onderofficier) zijn baksmeester en zorgen voor de baksgewijze uitvoering van algemene scheepstaken zoals schoonschip, corvee en de wacht.