Omdat grote gemeentelijke bijeenkomsten rond 4 en 5 mei niet door konden gaan vanwege de coronamaatregelen heeft Zeekadetkorps Heerhugowaard in eigen kring een dodenherdenkingsplechtigheid op gezet en uitgevoerd op dinsdagavond 4 mei in een bijeenkomst in zeer besloten kring aan boord (aan dek). De bijeenkomst vond plaats van 19:30 tot circa 20:15.

Het Zeekadetkorps stond aan dek opgesteld in de zogenaamde paradeerrol, waarbij de kadetten aan bakboordzijde met een onderlinge afstand van anderhalve meter waren opgesteld. Het geheel is gadegeslagen en goed bevonden door de afdeling handhaving van de gemeente.

Om half acht zijn de ceremoniële vlaggen halfstok worden gehesen. Om kwart voor acht heeft de commandant een welkomst woord uitgesproken naar de wethouder van Heerhugowaard Anette Groot en aan de hoofd krijgsmacht predikant dominee Ubels en de vertegenwoordiger van ons bestuur de heer Hans Tromp. Om tien voor acht heeft dominee Ubels gesproken over het werkwoord vrijheid en wat de moeite daarin waard is om te gedenken en te doen. Om acht uur werd twee minuten stilte in acht genomen terwijl het Zeekadetkorps het militair saluut bracht.

Na de stilte werden drie bloemstukken te water werden gelaten (in plaats van kransen zoals bij een monument) door de gemeente vertegenwoordiger de Wethouder Annette Groot geassisteerd door de aspirant Quinten. De wethouder sprak na haar bloemstuk een kort woord over de prijs van vrede en het nut van anderen echt leren kennen.

De tweede bos werd door de jongste en oudste kadet Guido en David van ons korps te water gelaten en een derde door Hans Tromp van ons bestuur geassisteerd door Bastiaan. De bloemstukken gedenken respectievelijk de burger slachtoffers van Heerhugowaard en omgeving, de gevallen militairen en als derde ter gedachtenis aan alle gevallen burger zeevarenden (koopvaardij, binnenscheepvaart en visserij).

Helaas mochten we niet de ouders uitnodigen om deze plechtigheid bij te wonen omdat de gemeente Heerhugowaard dit dan als evenement moest aanmerken en evenementen volgens Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 verboden zijn. Toch hebben enkele passanten de ceremonie op afstand aan de andere zijde van het kanaal kunnen volgen en hebben zij ook foto’s hiervan gemaakt.