Deze zaterdag hebben wij bijzondere aandacht besteed aan de week van het respect. We konden gebruik maken van de toolkit van de Respect Foundation. Sinds 2006 organiseert de Respect Foundation de jaarlijkse nationale bewustwordingscampagne Week van Respect. In totaal bereikten ze al 3.3 miljoen jongeren! Speciaal voor jongerenwerkers heeft de Respect Foundation materialen ontwikkeld om samen met de jongeren mee aan de slag te gaan, en hen volop te activeren.

We zijn begonnen met eerst onze eigen huisregels nog eens tegen het licht te houden en de kadetten te laten uitleggen wat die regel voor hen en dus ons betekent. Hierbij zijn ook zware onderwerpen kort gemeld zoals deze recentelijk in het nieuws zijn geweest (zelfmoord door pestgedrag en het tragisch neerschieten van een leerling in een school door een andere leerling, beide 15 jaar oud!!). Bijzondere stof tot nadenken en dat was van de gezichten af te lezen.

Daarna zijn we dilemma’s en stellingen gaan uitwerken door een plaats in het dagverblijf te kiezen waarmee ze konden aangeven welke keuze ze maakten in het dilemma of voor of tegen de stelling te zijn. Na elke positie kiezen werd aan de kadetten gevraagd toe te lichten waarom ze op die positie stonden en wat geleid heeft tot die keuze. Ook hier was ruimte voor dialoog en stof waarover je nog lang kan napraten maar vooral nadenken. Belangrijke keuzes waar je later zomaar mee in aanraking kan komen.

Na het stellingen/dilemma spel konden alle kadetten een eigen button ontwerpen waarin een combinatie van respect en ons korps tot uitdrukking kon worden gebracht. De prijs voor de beste button was de rode RESPECT HOODIE die werd uitgereikt op het sluitingsbaksgewijs.

De derde plaats van de buttons was voor Nynke, te tweede plaats Femke en de eerste plaats was voor Colin die het meest inclusieve plaatje had getekend. Colin kreeg dan ook bij het sluitingsbaksgewijs de rode hoodie uitgereikt die hij meteen aantrok. Op het eerste gezicht kan hij er nog iets in groeien maar hij was blij met de hoodie. Volgende week zullen alle buttons nog worden opgehangen in het dagverblijf: respect is niet een zaak voor die ene zaterdag in de week van het respect.

Na pikheet is er gewerkt aan het takenboek ND en TD en heeft de rest een begin gemaakt met de kunst van het maken van een oogsplits.

Een volle dag, een zware dag waarin door alle kadetten hard is gewerkt aan de onderlinge samenhang en een respectvollere omgeving.

#respect #weekvanrespect #elkeontmoetingiseenkans @RespectFoundation