Volg de Abel tasman

online

Zeekadetkorps Heerhugowaard: Dé allerleukste jeugdvereniging van Dijk en Waard

Waar is de Abel Tasman?

 

Hoe weet ik dat?

Met AIS

Wat is AIS en wat doen we ermee?

Automatic Identification System of afgekort AIS is een systeem gebaseerd op transponder-technologie waarmee de veiligheid van scheepvaart op zeeën en het binnenwater verhoogd wordt.

Het (inland) AIS-apparaat zendt voortdurend via twee aparte marifoonkanalen de identiteit van het (binnenvaart) schip uit en de positie waar het schip zich bevindt en ontvangt deze gegevens van andere (binnenvaart) schepen die (inland) AIS hebben geïnstalleerd.

Het is bedoeld om overzicht en informatie te bieden via interactie tussen de schepen onderling en met instanties aan de wal. Het is in 2003 voor de zeevaart ingevoerd. Op het binnenwater gebruikt men Inland-AIS en is het een aanvulling op het bestaande verkeersmanagement van verkeersposten. Voor het gebruik van AIS-apparatuur kan in Nederland volstaan worden met een marifoon-basiscertificaat.

Op veel plaatsen op vaarwegen en vooral in zeehavens varen zowel binnenschepen als zeeschepen. De veiligheid van dergelijke drukke knooppunten kan sterk verbeteren als op de verkeersposten te allen tijde de identiteit en de positie van de aanwezige binnenschepen zichtbaar is, maar ook aan boord van de schepen zelf.

In het kader van de subsidieprogramma’s is tussen Nederland en Duitsland een minimum aan gegevens afgesproken welke alleen betrekking hebben op de veiligheid van de scheepvaart. Dit zijn de scheepsnaam, de scheepslengte en breedte, het OFS of ENI nummer en de positie van het schip.