Uw zoon/dochter wil lid worden en dan?

Als uw zoon of dochter na vier keer kijken (of eerder als hij/zij het al zeker weet) krijgt u een aanmeldformulier uitgereikt door de commandant. De eerstvolgende bijeenkomst levert u het aanmeldformulier in en zullen de gegevens worden overgenomen in ons bestand. Het originele aanmeldformulier wordt opgeslagen door de secretaris van het bestuur. De gegevens die in het bestand aan boord worden bewaard worden gebruikt voor communicatie met whatsapp met email of gewone brieven. Aanstellingen en bevorderingen worden eveneens in dat bestand bijgehouden.

Contributie

Vanaf het moment van aanmelden bent u contributie verplicht aan de stichting. De hoogte van de contributie wordt jaarlijks vastgesteld voor een periode van één jaar. Voor het jaar 2023 is de contributie licht verhoogd ten opzichte van 2022 namelijk naar €240. Voor het innen van de contributie zal gebruik worden gemaakt van automatische incasso waar u een machtiging voor dient af te geven. In de contributie zit inbegrepen geld voor de kleine weekend kampen. Voor de kosten van het landelijke zomerkamp en eventuele te organiseren uitstapjes, excursies of ad hoc landelijke evenementen zoals een bezoek aan STC (kosten bus) zullen separaat eenmalige machtigingen worden verstrekt.

Kleding bepalingen

Vanaf dit moment verwachten wij ook dat zo snel mogelijk wordt geconformeerd aan de tenuevoorschriften. Voor aspiranten betekent dit dat zij zo snel mogelijk de werkkleding moeten dragen die de ouders via Interpromo kunnen bestellen. Op de pagina Kleding Zeekadetkorps Heerhugowaard vindt U informatie over de kleding die voorgeschreven wordt door ZKKNL.

Bij de aanstelling van de kadet tot zeekadet derde klasse zal aan de kadet een daags blauw uniform worden verstrekt in bruikleen. Het onderhoud van dit uniform is voor rekening van de ouders. Het pak mag niet in de was maar moet bij de stomerij worden gereinigd indien nodig.

Bij deze aanstelling zal u ook een eenmalige machtiging van € 50 worden gegeven die u dient te voldoen aan de penningmeester. Met dit geld dat geen borg is wordt de uniformkleding voorraad van ons korps in stand gehouden. De uitmonsteringen moeten op de pakken, mutsen en petten raken beschadigd of kwijt en dan zal er een aanvulling van onze voorraad nodig zijn. In de loop van de jaren worden er ook onderscheidingen (batons) verstrekt voor onder andere deelname aan landelijk zomerkamp, voor vijf maal wordt aan deze baton een ster toegevoegd, bij 10 jaar twee sterren en ga zo maar door. Daar wordt de eenmalige machtiging van €50 voor kleding aan besteed.