veiligheid 

 

Veiligheid is belangrijk!

Zeekadetkorps Heerhugowaard: Dé allerleukste jeugdvereniging van Dijk en Waard

Veiligheid is erg belangrijk als je werkt met jongeren. Op deze pagina laten wij zien hoe we hiermee omgaan. Veiligheid is een onderdeel van onze missie.

Onze MISSIE

Het Zeekadetkorps Nederland, waar de stichting Zeekadetkorps Heerhugowaard deel van uitmaakt, is een maatschappelijk relevante organisatie die jongeren helpt hun weg naar een maritieme opleiding of arbeidsplaats te vinden. Wij bieden aan boord van onze schepen daarvoor een uitdagende, gestructureerde en veilige omgeving waarin jongeren door praktische opleidingen de kans krijgen hun talenten en competenties te ontwikkelen op basis van hun persoonlijke voorkeuren en mogelijkheden.

Wij zullen achtereenvolgens de verschillende aspecten van veiligheid aandacht geven en de wijze van borging van die veiligheid aangeven: Sociale veiligheid, personele veiligheid en scheepsveiligheid.

Inleiding Sociale Veiligheid:

We vinden het binnen Zeekadetkorps belangrijk dat leden binnen een sociaal veilige omgeving leuke en uitdagende Zeekadetactiviteiten kunnen doen.

 Wat is sociale veiligheid?

Sociale veiligheid binnen het Zeekadetkorps betekent dat leden zich beschermd weten en voelen tegen grensoverschrijdend gedrag in de vereniging.

Onder grensoverschrijdend gedrag verstaan we het overschrijden van normen (gedragscode) en de wet. Zoals bijvoorbeeld: zeden, verduistering, pesten, groepsdruk, geweld etc.

Wij, zowel het bestuur als het kader, werken actief mee aan de bescherming van alle leden van ons korps. Bewustwording en preventie zijn belangrijke ingrediënten die bijdragen aan een sociaal veilige omgeving

Gedragscode

De gedragscode geeft grenzen aan in het contact met minderjarigen. Deze code dient door iedereen die een functie binnen Zeekadetkorps vervult, te worden onderschreven. Wij maken gebruik van de gedragscode van het Zeekadetkorps Nederland zoals omschreven in het Huishoudelijk Reglement bijlage J punt 3 die je hier kunt downloaden (https://zeekadetkorps-nederland.nl/wp-content/uploads/J-191109-HHR-bijlage-J-Gedrag.pdf). Alle vrijwilligers worden bij aanvang van hun vrijwilligerswerk, gewezen op deze gedragscode.

Verklaring Omtrent het Gedrag

Wie denkt aan kinderen, jongeren en het Zeekadetkorps, denkt direct aan spel, plezier en een uitdagend leven. Niemand associeert deze woorden met grensoverschrijdend gedrag. Een verplichte Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) voor alle (kader)leden, vrijwilligers en bestuur van 18 jaar en ouder is één van de maatregelen die Zeekadetkorps Nederland getroffen heeft om binnen onze organisatie een veilige omgeving te bieden. Deze VOG mag niet ouder zijn dan twee jaar. Het Huishoudelijk Regelement van het Zeekadetkorps Nederland biedt voldoende mogelijkheden om bij grensoverschrijdend gedrag en/of het niet overleggen van een VOG, personen te weren en/of uit te schrijven.

 

Aanstellingsbeleid

Om te zorgen dat de wensen en verwachtingen van (nieuwe) vrijwilliger(s) matchen met de wensen van onze organisatie voeren wij niet alleen intakegesprekken maar hebben we ook afgesproken dat de eerste 3 maanden een soort proefperiode zijn. In die proefperiode zoomen we o.a. in op de inhoudelijke functie, de gedragscode, het Huishoudelijk reglement en allerlei trainingen die onze (nieuwe) vrijwilliger kan volgen om zich zo snel als mogelijk onderdeel te voelen van onze organisatie.

 

Huisregels aan boord van de Tasman

In alle verblijven en hutten hangt een afdruk van de huisregels ten aanzien van onderling gedrag. Regelmatig en als er aanleiding toe is worden de huisregels plenair nogmaals onder de aandacht gebracht. Een kadet leest een regel voor en legt uit wat dit voor hem betekent. als er misverstanden zijn wordt hierover gesproken.

Vertrouwenspersoon

Als er sprake is van een calamiteitensituatie, zoals grensoverschrijdend gedrag, een ongeluk of een sterfgeval, staan onze bestuursleden en commandant graag voor je klaar. Wij hebben twee vertrouwenscontactpersonen die door cursussen op de hoogte blijven van ontwikkelingen op dit gebied. Ook kun je altijd contact opnemen met de Vertrouwenspersoon van Zeekadetkorps Nederland.

De vertrouwenscontactpersonen van het Zeekadetkorps Heerhugowaard zijn:

John Soumokil 06-30505465

Marjolein Baten 06-30416036

De Vertrouwenspersoon Zeekadetkorps Nederland is 24 uur per dag te bereiken (via een bereikbaarheidsdienst) op 06-28220995 of via de email vp@zkk.nl.

Personele veiligheid

Het korps stelt personele veiligheidsmiddelen ter beschikking op die momenten dat het nodig is. Zo zijn er voldoende zwem en reddingvesten aan boord en worden regelmatig ontruimingsoefeningen gehouden.

Kadetten kunnen ervoor kiezen een privé zelfopblaasbaar reddingvest aan te schaffen. Voor deze reddingvesten zijn keuringscertificaten vereist die niet ouder mogen zijn dan twee jaar. Van deze privé reddingvesten wordt een boekhouding met certificaten bijgehouden op het schip.

Voor het werken met gereedschappen worden de gebruikelijke beschermingsmiddelen door het schip verstrekt, zoals veiligheidsbrillen, mondkappen, veiligheidshelmen etc. Op het gebruik van deze middelen wordt door het kader toegezien.

In de opleiding van de kadetten wordt aandacht besteed aan eigen risico analyses. Hiervoor worden eenvoudige tools aangereikt zoals LMRA (last minute risico analyse) en JAMO (Jezelf, de Ander, je Materieel, de Opdracht). Tijdens het landelijke zomerkamp van ZKKNKL is in het draaiboek een hoofdstuk JAMO opgenomen waar de kadetten over gebrieft worden.

 

Scheepsveiligheid

De veiligheid van het platform wordt eenmaal in de zeven jaar getoetst aan Europese Regelgeving. Deze regelgeving schrijft voor dat het schip pas mag varen als het voldoet aan het “Certificaat van Onderzoek” [CVO]. Een onderdeel voor het behalen van het certificaat is een onderzoek naar de staat van het onderwaterschip inclusief huiddiktemetingen. Voor tekortkomingen bij het onderzoek is een termijn van zes maanden waarin de tekortkomingen aangetoond moeten zijn weggewerkt. Pas dan zal het certificaat worden afgegeven.

Zeekadetkorps Nederland heeft voor het keuren in het kader van het CVO een convenant gesloten met het classeringsbureau “Register Holland”.