Het is gelukt, we hebben groen licht om weer te beginnen aan boord van de Abel Tasman met activiteiten en dat gaan we doen met ingang van zaterdag 16 mei 2020. Dat is mooi, maar we moeten ons tegelijkertijd realiseren dat nog niet alles meteen terug is bij de toestand als voor eind februari, toen we genoodzaakt werden de activiteiten tot nader order op te schorten.

Het Zeekadetkorps Heerhugowaard is met de gemeente een protocol overeengekomen waarbinnen wij onze activiteiten weer mogen opstarten. Het protocol is in deze mail gevoegd. Daarin staan dus de spelregels waar we ons aan zullen houden tot de teugels weer iets verder worden opgevierd.

Belangrijk hierin is dat alle activiteiten in de openlucht plaatsvinden. Het programma is ingekort van 13:00 tot 16:00 uur. Het kader is eerder aan boord en later van boord om voorbereidingen te treffen en na afloop laatste zaken op te ruimen en af te sluiten. Er is een verplichte looprichting aan boord ingesteld die zal worden ondersteund met verkeersborden ter herinnering. Er is een pauze, maar we blijven aan dek in de theetuin en eten en drinken van onze eigen meegebrachte eten en drinken. Er is geen kombuis open. Het benedenschip is gesloten voor korpsactiviteiten, het wordt een clubhuis beschouwd en die mogen nog niet open voor gebruik. Doordat het benedenschip dicht is kan er ook geen gebruik worden gemaakt van de toiletten. Wel zullen we aan dek een of twee plaatsen inrichten waar de handen gewassen kunnen worden. Er zal zeep zijn en handdoekjes.

Wat niet in het protocol staat maar voor ons wel duidelijk: we zullen herkenbare Zeekadet kleding aantrekken zodat het voor controlerende handhavers duidelijk is wie allemaal tot onze groep behoort.

We zullen kadetten die spullen in hun kastje aan boord hebben liggen aan het begin van de middag de gelegenheid geven om de spullen uit hun kastjes te halen (uniformdelen lesmateriaal enzovoort). Deze spullen moeten na afloop van de korpsmiddag mee naar huis. Zorg dat u een tas meegeeft als er spullen aan boord zijn die mee moeten naar huis.

Ik vraag alle ouders om het protocol met alle aangepaste regels met hun kinderen door te nemen.

Ik wijs ten overvloede op de twee verschillende groepen waarmee we aan de slag gaan: aspiranten (alle drie onder de twaalf jaar) en de andere kadetten (tussen 13 en 18 jaar). Voor deze groepen gelden andere regels ten aanzien van afstand houden.

Bij veelvuldige overtreding van de afgesproken regels van het protocol kan de gemeente de toestemming inkorten of geheel intrekken en een boeten is niet uitgesloten in dat geval. We moeten ons dus bewust zijn van de regels en die zoveel mogelijk netjes naleven. Maar we moeten vooral ook weer plezier met elkaar kunnen maken aan boord. Lekker het water op want dat is de komende zaterdagen de bedoeling: wrikken,  roeien en zeilen.

Voor het protocol kunt u deze link gebruiken: Opstarten jeugdactiviteit zeekadetkorps Heerhugowaard vs2