De website van het ZKK-Heerhugowaard is uitgebreid met een intranetdeel. In dit intranet is een onderverdeling gemaakt in een algemeen deel en een kaderdeel. Tot het algemene deel heeft ieder korpslid, door middel van een toegestuurd wachtwoord, toegang en kan de nodige documenten opvragen zoals het Huishoudelijk Reglement, Protocol Ongewenst Gedrag en nog meer. Het Kaderdeel is slechts toegankelijk voor het kader. Dit zijn het bestuur en de korpsleden met de rang van Schipper en hoger. Hierin staan documenten die slechts voor het bestuur en het kader relevant zijn.

Inloginstructies zijn per e-mail verstuurd naar alle leden, ouders/verzorgers.

Mocht een korpslid of zijn/haar ouder/verzorger geen wachtwoord via de e-mail hebben ontvangen, mail s.v.p. dan naar de voorzitter (voorzitter@zkk-hhw.nl) om alsnog toegang te krijgen tot het intranetdeel van de website.