Opleidingsplan

De zeekadetten doorlopen de standen van aspirant zeekadet tot zeekadet eerste klasse door het volgen van lessen die volgen uit het opleidingsplan van Zeekadetkorps Nederland.

Dit opleidingsplan heeft een paar hoofdstromen: algemene kennis en vaardigheden van de kadetten; zeemanschappelijke kennis en vaardigheden met kleine bootjes tot steeds groter; dienstvak gerichte theorie en praktijk in een door de kadet zelf gekozen specialisatie: Nautische dienst, Technische dienst en Logistieke dienst. Naast deze specialismen kent het opleidingsplan ook nog de specialismen verbindingsdienst en ScheepsBeveiligingsDienst.

De vorderingen van de kadetten in hun verschillende stromingen worden bijgehouden in het Monsterboekje dat de kadet uitgereikt krijgt zodra hij als aspirant is aangemeld. Dit boekje gaat de gehele “loopbaan” van de kadet mee. Buiten deze aspecten kan er in het monsterboekje ook aantekening worden gehouden van bezochte internationale zomerkampen en varende proefperiodes buiten het Zeekadetkorps.

Kortom, het monsterboekje is een afspiegeling van zijn verkenning binnen de maritieme wereld.

Leiderschapskwaliteiten

Aan de hand van theoretische en praktische lessen worden de kadetten de vaardigheden aangeleerd die horen bij het kennis maken met het de maritieme wereld in de breedste zin. Met het klimmen binnen ons korps kunnen de kadetten dan ook worden ingezet voor het werken aan boord en met de kleine vaartuigen. De kadetten kunnen zich ontplooien en leren spelenderwijs naast praktische vaardigheden en naast de eigen individuele ontwikkeling ook de waarde van saamhorigheid en ontwikkelen zij ongemerkt leiderschapskwaliteiten en een hoge mate van zelfstandigheid. Zo kunnen oudere kadetten na verloop van tijd ook worden ingezet als vlet commandant (roeien en zeilen) of als instructeur om zo de opgedane kennis en ervaring over te brengen op de nieuwere kadetten.

Door het onderhoud van alle middelen die de zeekadetten zelf uitvoeren wordt bijna automatisch respect voor andermans werk afgedwongen. Immers, de kadetten zijn niet blij met anderen die hun noeste arbeid door onachtzaamheid te niet doen. Zeker als de leeftijd wordt bereikt dat de kadetten de verantwoordelijkheid over bijvoorbeeld het onderhoud van een vlet in hun persoonlijke takenpakket vinden, leren ze beseffen hoeveel werk dit is en hoe gemakkelijk dit kan worden vernietigd door onachtzaamheid of gewoon nalatigheid.

 

Maatschappelijke betrokkenheid

Naast al deze elementen laten wij de kadetten ook kennismaken met maatschappelijke taken en verantwoordelijkheden. Zo is Zeekadetkorps Nederland betrokken bij de nationale herdenkingen op de Dam in Amsterdam en bij het Indië Monument in Den Haag. De meeste lokale korpsen zijn betrokken bij het vieren van Koningsdag en bij de lokale dodenherdenking bij een oorlogsmonument. Zo staan wij op Koningsdag opgesteld voor het stadhuis en verzorgen daar de ceremoniële vlaggenparade en samen met scouting vertegenwoordigers staan wij op 4 mei bij het monument op de Dreef waar wij gezamenlijk kransen dragen en aanreiken tijdens de herdenking. Zeekadetkorps Nederland is ook betrokken bij de kranslegging bij het graf van Michiel de Ruyter voor het aanreiken en plaatsen van de kransen.

Wij betrekken de kadetten zoveel mogelijk bij maritieme evenementen zoals SAIL, Wereldhavendagen, Maritieme Week en zo meer. Verder stellen wij de kadetten bloot aan maritiem gerichte opleidingen door bezoeken te brengen aan o.a. NOVA College in IJmuiden en het STC in Rotterdam. Dit gebeurt als samenwerking tussen deze instituten en ZKKNL bij het organiseren van introductiedagen.

Naast de korps gebonden opleidingen zijn er voor onderofficieren en officieren landelijk georganiseerde opleidingen. Elk van deze opleidingen behelzen drie modules. De onderofficiersopleiding geschiedt in eigen huis onder verantwoordelijkheid van het HB lid dat opleidingen in zijn portefeuille heeft. De officiersopleidingen worden gegeven door een professionele externe opleider TRIGON.