Op 27 april jl. heeft ons korps het gemeentebestuur weer geholpen bij het hijsen van de vlag bij de viering van Koningsdag op het stadsplein.

Onder leiding van ZKO2OC Forrester zijn de vlaggen gehesen in het bijzijn van gedecoreerden en andere belangstellenden.

Na het hijsen van de vlag kwam burgemeester Blase nog zijn persoonlijke belangstelling tonen voor enkele leden van ons korps.