Met de versoepeling van de coronamaatregelen ten aanzien van jongeren en sport ziet het Zeekadetkorps Nederland samen met Scouting en vele sportclubs mogelijkheden om de draad weer voorzichtig op te pakken. We moeten ons dan wel aan een heleboel regels houden. Een groot deel van de regels zijn op papier gezet door NOC/NSF zeg maar overkoepelend sportend Nederland.

De belangrijkste overweging is in elk geval dat een en ander in goed overleg gaat met de lokale handhaver: de gemeente voor ons Heerhugowaard.

Ik zal proberen zo snel mogelijk contacten te leggen met de gemeente om een idee te krijgen van onze mogelijkheden. Intussen is het kader aan het nadenken over het implementeren van de adviezen van NOC/NSF en om te kijken hoe Scouting een en ander aanpakt en oplost.

Voor de checklist van NOC/NSF verwijs ik naar https://nocnsf.nl/checklist-coronavirus-sportverenigingen met de meest recente PDF die u kunt bekijken.

 

De commandant

Wijnand Kramer