072-5715543 secretaris@zkk-hhw.nl

Wisten jullie dat maritieme studenten, onder voorwaarden, financiële ondersteuning kunnen krijgen van het Koninklijk College Zeemanshoop?
Voor verdere informatie hierover zie: http://www.zeemanshoop.nl/over-ons/financile-steun-aan-nautische-studenten