De afgelopen jaren heeft het hele korps ontzettend veel werk verzet om de Abel Tasman goedgekeurd te krijgen om de komende vijf jaar te mogen varen op de Nederlandse binnenwateren. Eind november heeft dat uiteindelijk geleid tot het besluit van Register Holland om ons korpsschip goed te keuren en het Certificaat van Onderzoek toe te kennen.
Op zaterdag 2 december j.l. werd door de voorzitter van ons zeekadetkorps , Leo Hartman, het CVO officieel uitgereikt aan de Eerste Officier, tevens Hoofd Technische Dienst, ZKO2 OC Dean van der Leelie. Een prachtig resultaat van allemaal!