Na 16 jaar voorzitterschap bij het Zeekadetkorps Heerhugowaard heeft Wim Voermans op zaterdag 15 juli jl. zijn functie neergelegd. In een feestelijke setting aan boord van het korpsschip Abel Tasman heeft Voermans het voorzitterschap overgedragen aan Leo Hartman.
Wim, sinds 2001 voorzitter van het Zeekadetkorps Heerhugowaard, was een daadkrachtig voorzitter. Hij heeft veel voor het korps kunnen betekenen. Zo heeft hij een zeer groot aandeel gehad in de organisatie van de grote dokbeurt van het korpsschip in 2014 voor het behalen van het benodigde Certificaat van Onderzoek om de zeekadetten een veilig onderkomen te verzekeren. Verder heeft hij zijn netwerk ingezet om de benodigde goederen t.b.v het korps te regelen.
Maar Wim heeft zich ook en zeker niet in de laatste plaats beziggehouden met het coachen en adviseren van de korpsleiding en de kadetten. Hij heeft veel jongeren zien binnenkomen en vervolgens als volwassenen zien vertrekken of zich zien ontplooien binnen de korpsleiding. Zijn uitzonderlijke inzet is o.a. terug te zien in de door hem ontvangen Koninklijke onderscheiding en een gemeentelijke onderscheiding in Heerhugowaard in de vorm van de Zilveren Reiger. Onlangs werd Voermans door Zeekadetkorps Nederland onderscheiden met het Zilveren Koggeschip.
De nieuwe voorzitter Leo Hartman, ex-marineofficier en gepensioneerd gezagvoerder bij de KLM, hoeft niet stil te zitten. Zo heeft het korps een tekort aan staf binnen de korpsleiding en kan het bestuur op zoek naar een extra bestuurslid voor o.a. de portefeuille “Public Relations”. Verder staat het 40-jarig jubileum van het Zeekadetkorps Heerhugowaard voor komend jaar op de agenda en staat er voor het korpsschip Abel Tasman over twee jaar weer een grote dokbeurt op de planning.