Afgelopen zaterdag, 30 september, stond in het teken van twee activiteiten: de onderofficierscursus die aan boord van de Tasman werd gegeven en de jaarlijkse roeiwedstrijden in Alkmaar ter gelegenheid van Alkmaars ontzet.

Om half negen druppelden de eerste cursisten van in totaal 16 binnen aan boord en zochten hun weg naar het klaslokaal, ons dagverblijf. Even later voegden ook de beide instructeurs, Sandor en Femke zich bij het gezelschap en kon gestart worden met het lesgeven. Eerst de gebruikelijke hindernissen overwinnen van niet werkende beamer en gebrekkig internet, maar daarna barstte het in volle hevigheid los. Van ons korps deed Julian mee aan de cursus.

Tussen de middag was een broodmaaltijd voorzien en na afloop hebben de cursisten kunnen genieten van de aangeklede nasi hap. Voor het uitreiken van de certificaten en de maaltijd was Chris van Doorn, coördinator opleidingen van het Hoofdbestuur, naar Heerhugowaard toe gekomen.

Voordat de eerste cursisten aan boord kwamen waren onze kadetten al in de weer. Er moesten drie vletten te water worden gezet waarvan twee er werden ingezet in de roeiwedstrijden in Alkmaar. De derde was voor eigen gebruik in Heerhugowaard door kijkers die die dag ook aan boord zouden komen.

Nadat de sleep gereedgemaakt was kon rond kwart voor elf de reis gestart worden naar Alkmaar. In plaats van slepen was gekozen om de zodiac als duw boot in te zetten.

In Alkmaar was het een drukte van jewelste. Gezellig volle kades en terrassen wet heel veel belangstellenden. De Bulgia van Alkmaar was afgemeerd aan de Noorderkade waar het roeifestijn werd gevierd.

Na een felle strijd kon ons korps met de hoofdprijs naar Heerhugowaard terugkeren. De eigen beker voor in e prijzenkast en de wisseltrofee die we moesten achterlaten om te worden gegraveerd. Volgend jaar zullen we onze positie moeten verdedigen!.